Νόμος 3808/09

Ν3808/2009: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3808/2009: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 227/Α/2009), 10-12-2009.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης και έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης

 

Άρθρο 1: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης

Άρθρο 2: Έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης στα μεγάλα κέρδη των επιχειρήσεων

Άρθρο 3: Έκτακτη εισφορά στη μεγάλη ακίνητη περιουσία φυσικών προσώπων και αύξηση του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

 

Κεφάλαιο Β: Ρυθμίσεις θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Άρθρο 4: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 5: Δωρεάν παραχώρηση κατοικίας από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας σε συνδικαλιστές, θύματα βίας

Άρθρο 6: Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 7: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 10-12-2009

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.