Νόμος 3854/10 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του δεύτερου άρθρου του νόμου [Ν] 2261/1994 (ΦΕΚ 205/Α/1994), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί επιτρέπεται να διορίζονται ως πρόεδροι, αντιπρόεδροι και μέλη Διοικητικού Συμβουλίου των ως άνω εταιρειών. Επιτρέπεται επίσης να διορίζονται ως διοικητές, υποδιοικητές, διευθύνοντες σύμβουλοι, γενικοί διευθυντές, αναπληρωτές και βοηθοί γενικών διευθυντών των εταιρειών αυτών, εφόσον διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τους οικείους κανονισμούς προσόντα ή, αν δεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη, προσόντα συναφή προς τα ανατιθέμενα σε αυτούς καθήκοντα, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 18 του άρθρου 32 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.