Νόμος 3854/10 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 1 του τμήματος Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ του άρθρου 20 του νόμου 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου αυτού και ειδικότερα των άρθρων 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16 και 17 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση τους, επιβάλλονται ανεξάρτητα από αστική ή ποινική ευθύνη τους ως διοικητικές κυρώσεις διαζευκτικά ή σωρευτικά πρόστιμο από χίλια (1.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ή προσωρινή διακοπή λειτουργίας της συγκεκριμένης δραστηριότητας από πέντε ημέρες έως τριάντα ημέρες, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, την υποτροπή και το όφελος του παραβάτη, ως εξής:

 

α. από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας εφόσον το προτεινόμενο συνολικό πρόστιμο ανέρχεται μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ και η προτεινόμενη διακοπή λειτουργίας μέχρι πέντε ημέρες και

 

β. από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όταν το προτεινόμενο συνολικό πρόστιμο υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ και η προτεινόμενη διακοπή λειτουργίας υπερβαίνει τις πέντε ημέρες.

 

Οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων και προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερόμενου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.