Νόμος 3871/10 - Άρθρο 29

Άρθρο 29


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 32 του νόμου 2362/1995 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Η λογιστική καταγραφή των οίκοθεν εξοφλήσεων των χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής στη Διπλογραφική Λογιστική Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκδιδόμενο κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 76Β του παρόντος νόμου, προεδρικό διάταγμα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.