Νόμος 3887/10 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

 

α) οι διατάξεις του νόμου [Ν] 383/1976 (ΦΕΚ 182/Α/1976),

 

β) Οι υπ' αριθμούς Κ/24241/2045/12-05-2008 και Κ/26147/2169/12-05-2008 (ΦΕΚ 856/Β/2008) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

γ) Κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του νόμου [Ν] 383/1976 και αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.