Νόμος 3918/11 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Τιμές ιατροτεχνολογικών προϊόντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι τιμές για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων, που κατ' εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 27 του νόμου 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/2010) εναρμονίστηκαν με τις χαμηλότερες τιμές της εγχώριας αγοράς, όπως καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών, που θεσπίστηκε με το άρθρο 24 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010), αναπροσαρμόζονται, από 01-01-2010, σύμφωνα με τις τιμές του ως άνω Παρατηρητηρίου Τιμών. Η μείωση του ποσού των ενταλμάτων προμήθειας που αφορούν τα ανωτέρω προϊόντα θα γίνεται με ισόποση μείωση - έκπτωση επί των ενταλμάτων, που θα εκδοθούν και θα αφορούν πληρωμές προμηθευτών των ως άνω προϊόντων, του τελευταίου πενταμήνου του έτους 2010.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.