Νόμος 3918/11 - Άρθρο 40

Άρθρο 40


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Όλες οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που αφορούν θέματα φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, προϊόντων αρμοδιότητας Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου των εδαφίων β' έως θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1316/1983 (ΦΕΚ 3/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως τον τρόπο τιμολόγησης αυτών, ο καθορισμός των ποσοστών κέρδους παρασκευαστών, συσκευαστών, εισαγωγέων, φαρμακέμπορων και φαρμακοποιών και όλες οι άλλες πτυχές της φαρμακευτικής πολιτικής, μεταφέρονται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από 01-04-2011. Οι υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αφορούν στην τιμολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων έχουν ισχύ αγορανομικών διατάξεων.

 

Με όμοιες αποφάσεις θα πρέπει να καθορίζεται αντί ποσοστού κέρδους φαρμακοποιού, πάγιο ποσό ανά φάρμακο ως κέρδος φαρμακοποιού ή συνδυασμός ποσοστού κέρδους και πάγιου ποσού ως κέρδος φαρμακοποιού, σε συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων υψηλού κόστους, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από εισήγηση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων εντός δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού και για τα φάρμακα που αποζημιώνονται από την Κοινωνική Ασφάλιση και η χονδρική τιμή τους διαμορφώνεται πάνω από 200 €, τα ποσοστά κέρδους των φαρμακείων διαμορφώνονται ως εξής:

 

Φάρμακα της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 3816/2010

Αξία φαρμάκων

Ποσοστά και τελική τιμή

Με ειδική χονδρική* έως 500 €

Νοσοκομειακή + 2% + 8 % + 30 €

Με ειδική χονδρική 501 - 1000 €

Νοσοκομειακή + 2% + 7% + 30 €

Με ειδική χονδρική πάνω από 1001 €

Νοσοκομειακή + 2 % + 6 % + 30 €

 

* Ειδική χονδρική = νοσοκομειακή + 2%

 

Για τα λοιπά φάρμακα εκτός της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 3816/2010, και με χονδρική τιμή πάνω από 200€, ως ο πίνακας:

 

Αξία φαρμάκων

Ποσοστά και τελική τιμή

Με χονδρική από 200 - 500 €

Χονδρική + 8% + 30 €

Με χονδρική από 501 - 1000 €

Χονδρική + 7% + 30 €

Με χονδρική πάνω από 1001 €

Χονδρική + 6 % + 30€

 

Στην επόμενη ανακοστολόγηση που δεν μπορεί να είναι αργότερα από τις 15-06-2012 το κέρδος του φαρμακείου για τα φάρμακα που η χονδρική τιμή διαμορφώνεται στα 200 € και πάνω, θα αντιστοιχεί σε 30 € επί της χονδρικής τιμής και της ειδικής χονδρικής τιμής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.