Νόμος 3938/11

Ν3938/2011: Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3938/2011: Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 61/Α/2011), 31-03-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Σύσταση γραφείου αντιμετώπισης περιστατικών αυθαιρεσίας - Θέματα Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

 

Άρθρο 1: Σύσταση γραφείου αντιμετώπισης περιστατικών αυθαιρεσίας

Άρθρο 3: Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Άρθρο 4: Ρύθμιση θεμάτων Κέντρου Μελετών Ασφάλειας

 

Κεφάλαιο Β: Θέματα ελληνικής αστυνομίας

 

Άρθρο 5: Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων για την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας

Άρθρο 6: Διάθεση κατασχεμένων οχημάτων

Άρθρο 9: Κριτήρια πρόσληψης Ειδικών Φρουρών

Άρθρο 11: Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής

Άρθρο 12: Ομάδες Αναγνώρισης θυμάτων Καταστροφών

 

Κεφάλαιο Γ: Θέματα πυροσβεστικού σώματος

 

Άρθρο 13: Συμπλήρωση διατάξεων των άρθρων 7 του νόμου [Ν] 1339/1983 και 3 του νόμου 3812/2009

Άρθρο 14: Ταυτότητα εποχικών πυροσβεστών

Άρθρο 15: Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης

 

Κεφάλαιο Δ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 16: Ενίσχυση παθόντων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας

Άρθρο 17: Ρύθμιση θεμάτων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και θεμάτων υπηκόων τρίτων χωρών

Άρθρο 19: Μεταθέσεις αστυνομικού προσωπικού

Άρθρο 20: Τροποποίηση - συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 3169/2003 (ΦΕΚ 189/Α/2003) και του νόμου 3649/2008 (ΦΕΚ 39/Α/2008)

Άρθρο 21: Ενσωμάτωση της Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική Υπηρεσία

Άρθρο 22: Παροχή υπηρεσιών προς τρίτους

 

Κεφάλαιο Ε

 

Άρθρο 25: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 26: Ειδικές ρυθμίσεις

Άρθρο 27

Άρθρο 28: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 28-03-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.