Νόμος 4001/11 - Άρθρο 185

Άρθρο 185: Τροποποίηση του νόμου 3555/2007


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 3 του άρθρου πέμπτου του νόμου [Ν] 3555/2007 (ΦΕΚ 81/Α/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Μέχρι τη συντέλεση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εδαφικών εκτάσεων και των επικειμένων τους που κηρύχθηκε προς εκτέλεση εξορυκτικών έργων απόληψης λιγνίτη για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας του συστήματος, επιτρέπεται η επίταξη αυτών. Η επίταξη κηρύσσεται μετά από αίτηση και με δαπάνες του εκμεταλλευτή του λιγνιτωρυχείου με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από σχετική εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Φυσικού Πλούτου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Για τις ανάγκες της επίταξης συντάσσεται από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου έκθεση εκτίμησης της αποζημίωσης για τη στέρηση της χρήσεως των επιτασσομένων εκτάσεων και των επικειμένων τους. Με την καταβολή της αποζημίωσης αυτής στον δικαιούχο ή τη δημόσια παρακατάθεση της επιτρέπεται η κατάληψη των ακινήτων. Κάθε αμφισβήτηση για το ύψος της αποζημίωσης επιλύεται από το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης των απαλλοτριωθέντων, το οποίο κρίνει με την ίδια για το καθορισμό αυτής διαδικασία}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.