Νόμος 4001/11 - Άρθρο 72

Άρθρο 72: Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δικαίωμα σύναψης με το Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία Συμβάσεων Μεταφοράς και Συμβάσεων Χρήσης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου ή Χρήσης Εγκατάστασης Αποθήκευσης, που εντάσσεται στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, έχουν οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Χρηστών Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

2. Στο Μητρώο Χρηστών Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου εγγράφονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης:

 

α) οι Προμηθευτές,

 

β) οι Επιλέγοντες Πελάτες, για τις ποσότητες Φυσικού Αερίου που προμηθεύονται και

 

γ) κάθε πρόσωπο που παρέχει επαρκείς εγγυήσεις οικονομικής φερεγγυότητας και τεχνικής επάρκειας.

 

3. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εκδίδει τον Κανονισμό Μητρώου Χρηστών Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Με τον Κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται κάθε τεχνικό θέμα σχετικά με τη δομή του Μητρώου, οι εγγυήσεις οικονομικής φερεγγυότητας και τεχνικής επάρκειας που πρέπει να παρέχονται για την εγγραφή σε αυτό, όπου απαιτείται, η διαγραφή από το Μητρώο, η πρόσβαση σε αυτό, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.