Νόμος 4147/13 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Συμβάσεις ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου δυνάμει της προβλεπόμενης στην παράγραφο 14 του άρθρου 12 του νόμου 4071/2012 κοινής υπουργικής απόφασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου βάσει αιτημάτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού, για τα οποία έχει δοθεί έγκριση με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 14 του άρθρου 12 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) έως 31-12-2012, μπορούν να συναφθούν έως 31-12-2013 και εν συνεχεία να υλοποιηθούν συμψηφιζόμενες με τις νέες εγκρίσεις του έτους 2013.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.