Νόμος 4147/13 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Αναπληρωτές μελών Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013) προστίθεται τελικό εδάφιο ως εξής:

 

{Οι ανωτέρω ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.