Νόμος 4174/13 - Άρθρο 80

Άρθρο 80: Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4152/2013 και 4164/2013


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η υποπερίπτωση β' της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Α1 του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) οφειλέτες που κατά το χρόνο υπαγωγής έχουν καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για φοροδιαφυγή.}

 

2. Η περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Α2 του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση οφειλέτες που κατά το χρόνο υπαγωγής έχουν καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για φοροδιαφυγή.}

 

3. Στο άρθρο 9 του νόμου 4164/2013 αντικαθίστανται οι λέξεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) με τις λέξεις του Υπουργείου Οικονομικών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.