Νόμος 4223/13 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Μείωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση Γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1587/1950 (ΦΕΚ 294/Α/1950) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση σε 3% επί της φορολογητέας αξίας του ακινήτου.}

 

2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για μεταβιβάσεις που διενεργούνται από την 01-01-2014.

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.