Νόμος 4224/13 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4015/2011 (ΦΕΚ 210/Α/2011)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 18 του νόμου 4015/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του τρίτου άρθρου του νόμου [Ν] 4171/2013 (ΦΕΚ 166/Α/2013), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις υποχρεούνται να προβούν στις αναγκαίες καταστατικές αλλαγές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του νόμου αυτού, το αργότερο μέχρι την 30-04-2014.

 

Για το σκοπό αυτόν, παρατείνεται για το ίδιο χρονικό διάστημα η θητεία των διοικήσεων και των οργάνων διοίκησης των Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων όλων των βαθμίδων (Αγροτικών Συλλόγων, Ομοσπονδιών, Συνομοσπονδιών).}

 

2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 18 του νόμου 4015/2011, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 168 του νόμου 4099/2012 (ΦΕΚ 250/Α/2012) που ακολούθως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του τρίτου άρθρου του νόμου [Ν] 4171/2013 (ΦΕΚ 166/Α/2013), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 9 του παρόντος άρθρου ως και οι προθεσμίες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος νόμου, λήγουν την 30-04-2014.}

 

3. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 20 του νόμου 4015/2011, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 168 του νόμου 4099/2012, που ακολούθως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του τρίτου άρθρου του νόμου [Ν] 4171/2013 (ΦΕΚ 166/Α/2013), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι διατάξεις των άρθρων 26 έως και 32 του νόμου [Ν] 2810/2000 (ΦΕΚ 108/Α/2000) καταργούνται από 01-05-2014, πλην της παραγράφου 6 του άρθρου 26.}

 

4. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 4015/2011, όπως παρατάθηκε με την παράγραφο 2 του τρίτου άρθρου του νόμου [Ν] 4171/2013 (ΦΕΚ 166/Α/2013) παρατείνεται, από τότε που έληξε, έως και την 28-02-2014.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.