Νόμος 4249/14 - Άρθρο 54

Άρθρο 54: Αναπλήρωση εισαγγελικών λειτουργών του Συμβουλίου Συντονισμού και Ανάλυσης Ερευνών και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2265/1994 (ΦΕΚ 209/Α/1994), όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 3424/2005 (ΦΕΚ 305/Α/2005), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Αν ο εισαγγελικός λειτουργός απουσιάζει ή για οποιονδήποτε λόγο κωλύεται, αναπληρώνεται από τον εισαγγελικό λειτουργό που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 5 παράγραφος 3 του νόμου 3649/2008.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 3649/2008 (ΦΕΚ 39/Α/2008) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Αν ο εισαγγελικός λειτουργός απουσιάζει ή για οποιονδήποτε λόγο κωλύεται, αναπληρώνεται από τον εισαγγελικό λειτουργό που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 4 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 2265/1994.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.