Νόμος 4280/14 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Χρήσεις γης και κανονισμός για την εγκατάσταση και τη λειτουργία Κέντρων Προσχολικής Αγωγής, Διαπαιδαγώγησης και Εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις περιοχές εντός σχεδίου, όπου επιτρέπεται μόνον η χρήση κατοικίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων περιοχών αποκλειστικής κατοικίας βάσει βασιλικών και προεδρικών διαταγμάτων, τα οποία έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, εκτός των ακινήτων που έχουν πρόσωπο σε πρωτεύοντες και δευτερεύοντες άξονες ρυθμιστικών σχεδίων επιτρέπονται χρήσεις κοινωνικής πρόνοιας βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία Κέντρων Προσχολικής Αγωγής, Διαπαιδαγώγησης και Εκπαίδευσης, όπως αυτά ορίζονται στην υπ' αριθμόν Π2Β/2808/1997 απόφαση (ΦΕΚ 645/Β/1997) και ανεξαρτήτως εάν προβλέπονται από εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο εντός προσδιορισμένων χώρων οικοδομικών τετραγώνων ή τμημάτων αυτών κατ' εξαίρεση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ορίζονται ειδικές κτιριολογικές προδιαγραφές, καθώς και η διαδικασία αλλαγής χρήσης κηρυγμένων διατηρητέων κτιρίων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατά τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 και του νόμου 4067/2012 για την εγκατάσταση και λειτουργία των ως άνω κέντρων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.