Νόμος 4281/14 - Άρθρο 203

Άρθρο 203


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Η προσκόμιση των ανωτέρω εγγράφων δεν απαιτείται όταν αυτά περιλαμβάνονται ήδη στο φάκελο του υπόχρεου ως πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα ή έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά κατά τα οριζόμενα στο νόμο. Κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης αντίθετης διάταξης στο νόμο, οι υπόχρεοι δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν σε υλική (έγχαρτη) μορφή οποιοδήποτε έγγραφο και στοιχείο, το οποίο οι υπόχρεοι υποβάλλουν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.