Νόμος 4281/14 - Άρθρο 212

Άρθρο 212


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 14/2007 (ΦΕΚ 10/Α/2007), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση που τα έργα για την ίδρυση και εγκατάσταση αυτοκινητοδρομίου υπάγονται στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων που προβλέπουν κρατική ενίσχυση και πραγματοποιούνται με βάση αυτές, τεχνική και οικονομική έκθεση που περιλαμβάνει:}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 14/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση που τα έργα για την ίδρυση και εγκατάσταση αυτοκινητοδρομίου υπάγονται στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων που προβλέπουν κρατική ενίσχυση και πραγματοποιούνται με βάση αυτές, έκθεση βιωσιμότητας που περιλαμβάνει:}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.