Νόμος 4281/14 - Άρθρο 216

Άρθρο 216


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. H παράγραφος 1 του άρθρου 1 του νόμου 1963/1991 (ΦΕΚ 138/Α/1991) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. H άδεια ίδρυσης φαρμακείου χορηγείται, από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου, με απόφαση του Αρμόδιου Περιφερειάρχη και κοινοποιείται στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο.}

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 1963/1991 προστίθεται εδάφιο ε' ως εξής:

 

{ε) τα ανωτέρω δικαιολογητικά για την ίδρυση φαρμακείου μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά από τον αιτούντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, της έδρας του φαρμακείου. Σε περίπτωση αδυναμίας του αιτούντος να υποβάλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, η κατάθεση των τελευταίων γίνεται ιδιοχείρως από τον αιτούντα στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, της έδρας του φαρμακείου.}

 

3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του νόμου 1963/1991 η φράση με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη αντικαθίσταται ως εξής: με απόφαση του Αρμόδιου Περιφερειάρχη.

 

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του νόμου 1963/1991 καταργείται.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται να τροποποιούνται το παράρτημα Α και το παράρτημα Β του προεδρικού διατάγματος 84/2001 (ΦΕΚ 70/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.