Νόμος 4302/14 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Τυποποίηση για δραστηριότητες Εφοδιαστικής και λοιπά θέματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με ευθύνη του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας προωθείται, μέσω των αρμόδιων προς τούτο λειτουργικών μονάδων αυτού, η σύνταξη, η έκδοση, η υιοθέτηση και η διάθεση προτύπων και προδιαγραφών που αναφέρονται σε δραστηριότητες Εφοδιαστικής και ιδίως σε θέματα που αφορούν σε μοναδιαία φορτία (unitloads), τη σήμανση φορτίων, τις προδιαγραφές μέσων αποθήκευσης κατά τη μεταφορά προϊόντων, όπως παλέτες, κιβώτια και τη χρήση γραμμικών κωδικών (barcodes), καθώς και σε θέματα διαχείρισης της πληροφορίας κατά την άσκηση δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής.

 

2. Για τα μηχανήματα έργου, τα οποία αποτελούν ηλεκτροκίνητα ή μηχανοκίνητα ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα παντός τύπου, όπως τύπου ΚΛΑΡΚ, τα οποία εμπίπτουν στην ειδικότητα 2 (εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων, σύμφωνα με την 1032/166/2013 (ΦΕΚ 519/Β/2013) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων), δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας και κυκλοφορίας με πινακίδα αριθμού κυκλοφορίας, εφόσον δεν προορίζονται για κυκλοφορία, αλλά αποκλειστικά για χρήση εντός εγκατάστασης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.