Νόμος 4302/14 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

A. Παράταση ρύθμισης για τις μετακινήσεις προσωπικού εντός της ίδιας υγειονομικής περιφέρειας

 

Τα εδάφια 5 και 6 του άρθρου 24 του νόμου 3599/2007, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 49 του νόμου 4272/2014, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, δύνανται να ανανεωθούν οι τρίμηνες μετακινήσεις, πάσης φύσεως προσωπικού, του προηγούμενου εδαφίου, έως τις 31-12-2014. Η ανανέωση αφορά σε νοσοκομεία της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας.}

 

Β. Παράταση συμβάσεων θεραπευτών ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

 

Το άρθρο 52 του νόμου 4272/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Οι συμβάσεις θεραπευτών ιατρών με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, οι οποίες λήγουν στις 30-09-2014 παρατείνονται μέχρι και τις 31-12-2014.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.