Νόμος 4315/14 - Άρθρο 27

Άρθρο 27


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 11 του άρθρου 17 του νόμου 4071/2012 ως εξής:

 

{Το νομικό πρόσωπο ή ο φορέας στον οποίο έχουν ανατεθεί οι ως άνω αρμοδιότητες Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων έχει επίσης και τις αρμοδιότητες καθορισμού των εισφορών και τελών των οικείων δήμων και της είσπραξής τους και εν γένει τις αρμοδιότητες και ευχέρειες των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων εκ των άρθρων 17 του νόμου 4071/2012 και 9 του νόμου 3854/2010, όπως ισχύουν, στο μέτρο που οι εισφορές, τα τέλη και οι αρμοδιότητες αυτές συνδέονται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από τη σύμβαση σύμπραξης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.