Νόμος 4315/14 - Άρθρο 30

Άρθρο 30


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πριν από τον πίνακα Β' της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΓ1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά, για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του νόμου 4203/2013, οι τιμές που εφαρμόζονται για την εκτέλεση των συμβάσεων πώλησης αναπροσαρμόζονται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στις τιμές που αντιστοιχούν στο τέταρτο τρίμηνο του 2012 (Δ' Τρίμηνο 2012) του πίνακα Α' της παρούσας υποπερίπτωσης α'.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.