Νόμος 4315/14 - Άρθρο 40

Άρθρο 40


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Είναι δυνατή η συμπλήρωση φακέλου οικοδομικής άδειας κτιριακών εγκαταστάσεων που ανήκουν και στεγάζουν εκπαιδευτικές και διοικητικές λειτουργίες Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με τις απαιτούμενες κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας μελέτες, εν μέρει ή στο σύνολό τους, εφόσον αυτές έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο ή το αντίστοιχο Ανώτατο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης του Ιδρύματος μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας έκδοσης της οικοδομικής άδειας. Οι εν λόγω μελέτες κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης, όπως αυτές έχουν εγκριθεί και τηρούνται στο αρχείο του φορέα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.