Νόμος 4335/15 - Άρθρο 2 - Άρθρο 128

Άρθρο 128: Τροποποιήσεις του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου 3833/2010, όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο Γ του άρθρου δεύτερου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014) μετά τις λέξεις Τράπεζα της Ελλάδος προστίθενται οι λέξεις:

 

{και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εκπλήρωση της αποστολής τους, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.