Νόμος 4361/16 - Άρθρο 37

Άρθρο 37


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο 2664/1998 τροποποιείται το άρθρο 6, ως ακολούθως:

 

Οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 2664/1998, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του νόμου 4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α/2013), αντικαθίστανται από τότε που ίσχυσαν, ως εξής:

 

{2. α) Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής μπορεί να ζητηθεί, με αγωγή ενώπιον του αρμόδιου καθ' ύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή μερικά, της πρώτης εγγραφής. Η αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 7 ετών.

 

β) Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του νόμου 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2006), η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης α' της παραγράφου αυτής είναι 14 ετών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.