Νόμος 4409/16 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Εμπιστευτική αναφορά θεμάτων ασφάλειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 22 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

 

1. Η Αρμόδια Αρχή διαμορφώνει μηχανισμούς:

 

α) για την εμπιστευτική αναφορά ανησυχιών για θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος, σχετιζόμενων με υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων από όπου και αν προέρχονται, και

 

β) για τη διερεύνηση των αναφορών του προηγούμενου εδαφίου, διαφυλάσσοντας παράλληλα την ανωνυμία των εμπλεκομένων.

 

2. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες μη παραγωγικών εγκαταστάσεων ενημερώνουν τους εργαζομένους τους, τους εργολάβους τους και το εργολαβικό προσωπικό σχετικά με τις εθνικές ρυθμίσεις που συναρτώνται με τους μηχανισμούς της παραγράφου 1, καθώς επίσης διασφαλίζουν ότι τα θέματα εμπιστευτικών αναφορών περιλαμβάνονται στις επαγγελματικές ενημερώσεις και τη σχετική εκπαίδευση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.