Νόμος 4427/16 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Γενική Διεύθυνση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Γενική Διεύθυνση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας υπάγεται στον Διοικητή και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α. Την ευθύνη για το συντονισμό και την εύρυθμη συνεργασία των Διευθύνσεων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

 

β. Την έκδοση αποφάσεων ελέγχου και το συντονισμό του ελεγκτικού έργου που διεξάγουν οι Διευθύνσεις, κατά αρμοδιότητα, είτε κατόπιν εντολής της Διοίκησης είτε κατόπιν εισήγησης των Διευθύνσεων.

 

γ. Τη διαβίβαση προς έγκριση στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης (Business Plan) που συντάσσει η Διεύθυνση Οικονομικής Λειτουργίας.

 

δ. Την ευθύνη για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού και του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 4482/2017 (ΦΕΚ 102/Α/2017).

 

2. Η επιλογή και τοποθέτηση του Γενικού Διευθυντή γίνεται με τρόπο αντικειμενικό και αδιάβλητο, σύμφωνα με το νόμο 3528/2007, όπως ισχύει.

 

Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας προσδιορίζονται ειδικότερα οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ο τρόπος λειτουργίας της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 4482/2017 (ΦΕΚ 102/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.