Νόμος 4427/16 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Γραφείο Νομικών Συμβούλων Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το Γραφείο Νομικών Συμβούλων Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας υπάγεται απευθείας σε αυτόν και παρέχει υποστήριξη στον Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας κατά τη λήψη αποφάσεων σε θέματα νομικής φύσης. Για τις ανάγκες στελέχωσης του Γραφείου συστήνονται, με απόφαση Διοικητή, 2 θέσεις μετακλητών υπαλλήλων, με την ιδιότητα του νομικού συμβούλου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.