Νόμος 4427/16 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου υπάγεται απευθείας στον Διοικητή και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α. Την καλλιέργεια και την ανάπτυξη των σχέσεων συνεργασίας με άλλες κρατικές Υπηρεσίες, τους ιδιωτικούς φορείς και τους πολίτες.

 

β. Την επιμέλεια θεμάτων εθιμοτυπίας, εξυπηρέτησης επισήμων προσώπων και λοιπών προσωπικοτήτων, στο πλαίσιο του έργου και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας, εορταστικών εκδηλώσεων και προβολής του έργου της.

 

γ. Την παρακολούθηση, επισήμανση, συλλογή και κατάλληλη αρχειοθέτηση ειδήσεων και δημοσιευμάτων του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου σχετικά με τη δραστηριότητα και το έργο της Υπηρεσίας και την ανάλογη ενημέρωση του Διοικητή.

 

δ. Την πληροφόρηση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για τις ενέργειες και τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας, τη σύνταξη και την επιμέλεια απαντήσεων σε σχετικά δημοσιεύματα.

 

2. Το Γραφείο της παραγράφου 1 στελεχώνεται από 2 υπαλλήλους, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στην οποία τίθεται υποχρεωτικά όρος, ότι αυτή λύεται αυτοδικαίως και χωρίς αποζημίωση και ότι ο προσληφθείς απολύεται με την αποχώρηση για οποιοδήποτε λόγο του Διοικητή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.