Νόμος 4472/17 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Τροποποιήσεις στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α. Στο άρθρο 7 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013) μετά την παράγραφο 3 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Όταν το συνολικό ποσό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, όπως προσδιορίζεται με βάση τα άρθρα 4 και 5, δεν υπερβαίνει τα 700 €, χορηγείται μείωση αυτού κατά ποσοστό 30%, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα 70 €. Στις περιπτώσεις των δικαιούχων της έκπτωσης της παραγράφου 1, το όριο των 700 € διπλασιάζεται.}

 

β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του νόμου 4223/2013 αναριθμείται σε 5.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο δωδέκατο του νόμου 4618/2019 (ΦΕΚ 89/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.