Νόμος 4472/17 - Άρθρο 126

Άρθρο 126: Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών της Κατηγορίας Α':

 

Α. Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.) στο 1ο Κλιμάκιο.

 

Β. Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας (Α/Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.ν., Γ.Ε.Α.), Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος στο 2ο Κλιμάκιο.

 

Γ. Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Διοικητής 1ης Στρατιάς, Αρχηγός Στόλου, Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας και Υπαρχηγοί Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού Σώματος και Λιμενικού Σώματος στο 3ο Κλιμάκιο.

 

Τα στελέχη των περιπτώσεων Α' έως Γ' κατατάσσονται στα προβλεπόμενα Κλιμάκια ανεξαρτήτως των ετών υπηρεσίας και παραμένουν σε αυτά μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους.

 

Δ. Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι μέχρι 30 έτη υπηρεσίας στο 5ο Κλιμάκιο και με 30 και άνω στο 4ο Κλιμάκιο.

 

Ε. Υποστράτηγος και αντίστοιχοι. Μέχρι 26 έτη υπηρεσίας στο 9ο Κλιμάκιο, από 26 και μέχρι 28 στο 8ο Κλιμάκιο, από 28 και μέχρι 30 στο 7ο Κλιμάκιο, από 30 και μέχρι 32 στο 6ο Κλιμάκιο και με 32 και άνω στο 5ο Κλιμάκιο.

 

Στ. Ταξίαρχος και αντίστοιχοι. Μέχρι 24 έτη υπηρεσίας στο 13ο Κλιμάκιο, από 24 μέχρι 25 στο 12ο Κλιμάκιο, από 25 μέχρι 26 στο 11ο Κλιμάκιο, από 26 μέχρι 27 στο 10ο Κλιμάκιο, από 27 μέχρι 28 στο 9ο Κλιμάκιο, από 28 μέχρι 30 στο 8ο Κλιμάκιο, από 30 και μέχρι 32 στο 7ο Κλιμάκιο και με 32 και άνω στο 6ο Κλιμάκιο.

 

Ζ. Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι. Μέχρι 19 έτη υπηρεσίας στο 19ο Κλιμάκιο, από 19 μέχρι 20 στο 18ο Κλιμάκιο, από 20 μέχρι 22 στο 17ο Κλιμάκιο, από 22 μέχρι 24 στο 16ο Κλιμάκιο, από 24 μέχρι 25 στο 15ο Κλιμάκιο, από 25 μέχρι 26 στο 14ο Κλιμάκιο, από 26 μέχρι 27 στο 13ο Κλιμάκιο, από 27 μέχρι 28 στο 12ο Κλιμάκιο, από 28 μέχρι 29 στο 11ο Κλιμάκιο, από 29 μέχρι 30 στο 10ο Κλιμάκιο, από 30 μέχρι 31 στο 9ο Κλιμάκιο, από 31 και μέχρι 32 στο 8ο Κλιμάκιο και με 32 και άνω στο 7ο Κλιμάκιο.

 

Η. Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι. Μέχρι 13 έτη υπηρεσίας στο 26ο Κλιμάκιο, από 13 μέχρι 15 στο 25ο Κλιμάκιο, από 15 μέχρι 17 στο 24ο Κλιμάκιο, από 17 μέχρι 18 στο 23ο Κλιμάκιο, από 18 μέχρι 19 στο 22ο Κλιμάκιο, από 19 μέχρι 20 στο 21ο Κλιμάκιο, από 20 μέχρι 21 στο 20ο Κλιμάκιο, από 21 μέχρι 22 στο 19ο Κλιμάκιο, από 22 μέχρι 23 στο 18ο Κλιμάκιο, από 23 μέχρι 24 στο 17ο Κλιμάκιο, από 24 μέχρι 25 στο 16ο Κλιμάκιο, από 25 μέχρι 26 στο 15ο Κλιμάκιο, από 26 μέχρι 27 στο 14ο Κλιμάκιο, από 27 μέχρι 28 στο 13ο Κλιμάκιο, από 28 μέχρι 29 στο 12ο Κλιμάκιο, από 29 μέχρι 30 έτη υπηρεσίας στο 11ο Κλιμάκιο, από 30 μέχρι 31 στο 10ο Κλιμάκιο και με 31 και άνω στο 9ο Κλιμάκιο.

 

Θ. Ταγματάρχης και αντίστοιχοι. Μέχρι 11 έτη στο 28ο Κλιμάκιο, από 11 μέχρι 13 στο 27ο Κλιμάκιο, από 13 μέχρι 15 στο 26ο Κλιμάκιο, από 15 μέχρι 17 στο 25ο Κλιμάκιο, από 17 μέχρι 18 στο 24ο Κλιμάκιο, από 18 μέχρι 19 στο 23ο Κλιμάκιο, από 19 μέχρι 20 στο 22ο Κλιμάκιο, από 20 μέχρι 21 στο 21ο Κλιμάκιο, από 21 μέχρι 22 στο 20ο Κλιμάκιο, από 22 μέχρι 23 στο 19ο Κλιμάκιο, από 23 μέχρι 25 στο 18ο Κλιμάκιο, από 25 μέχρι 26 στο 17ο Κλιμάκιο, από 26 μέχρι 27 στο 16ο Κλιμάκιο, από 27 μέχρι 28 στο 15ο Κλιμάκιο, από 28 μέχρι 29 στο 14ο Κλιμάκιο, από 29 μέχρι 30 στο 13ο Κλιμάκιο, από 30 μέχρι 31 στο 12ο Κλιμάκιο και με 31 και άνω στο 11ο Κλιμάκιο.

 

Ι. Λοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι 7 έτη υπηρεσίας στο 31ο Κλιμάκιο, από 7 μέχρι 9 στο 30ο Κλιμάκιο, από 9 μέχρι 11 στο 29ο Κλιμάκιο, από 11 μέχρι 13 στο 28ο Κλιμάκιο, από 13 μέχρι 15 στο 27ο Κλιμάκιο, από 15 μέχρι 17 στο 26ο Κλιμάκιο, από 17 μέχρι 18 στο 25ο Κλιμάκιο, από 18 μέχρι 19 στο 24ο Κλιμάκιο, από 19 μέχρι 20 στο 23ο Κλιμάκιο, από 20 μέχρι 21 στο 22ο Κλιμάκιο, από 21 μέχρι 22 στο 21ο Κλιμάκιο, από 22 μέχρι 23 στο 20ο Κλιμάκιο, από 23 μέχρι 24 στο 19ο Κλιμάκιο, από 24 μέχρι 25 στο 18ο Κλιμάκιο, από 25 μέχρι 26 στο 17ο Κλιμάκιο, από 26 μέχρι 27 στο 16ο Κλιμάκιο, από 27 μέχρι 29 στο 15ο Κλιμάκιο, από 29 μέχρι 31 στο 14ο Κλιμάκιο, από 31 μέχρι 32 στο 13ο Κλιμάκιο και από 32 και άνω στο 12ο Κλιμάκιο.

 

Ι)α. Υπολοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι 5 έτη υπηρεσίας στο 33ο Κλιμάκιο, από 5 μέχρι 7 στο 32ο Κλιμάκιο, από 7 μέχρι 9 στο 31ο Κλιμάκιο, από 9 μέχρι 11 στο 30ο Κλιμάκιο, από 11 μέχρι 13 στο 29ο Κλιμάκιο, από 13 μέχρι 15 στο 28ο Κλιμάκιο, από 15 μέχρι 17 στο 27ο Κλιμάκιο, από 17 μέχρι 18 στο 26ο Κλιμάκιο, από 18 έτη μέχρι δεκαεννέα έτη (19) υπηρεσίας στο 25ο Κλιμάκιο, από 19 μέχρι 20 στο 24ο Κλιμάκιο, από 20 μέχρι 21 στο 23ο Κλιμάκιο, από 21 μέχρι 22 στο 22ο Κλιμάκιο, από 22 μέχρι 23 στο 21ο Κλιμάκιο, από 23 μέχρι 24 στο 20ο Κλιμάκιο, από 24 μέχρι 25 στο 19ο Κλιμάκιο, από 25 μέχρι 26 στο 18ο Κλιμάκιο, από 26 μέχρι 27 στο 17ο Κλιμάκιο, από 27 μέχρι 28 στο 16ο Κλιμάκιο και από 28 και άνω στο 15ο Κλιμάκιο.

 

Ι)β. Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι 3 έτη υπηρεσίας στο 35ο Κλιμάκιο, από 3 μέχρι 6 στο 34ο Κλιμάκιο, από 6 μέχρι 7 στο 33ο Κλιμάκιο, από 7 μέχρι 10 στο 32ο Κλιμάκιο, από 10 μέχρι 11 στο 31ο Κλιμάκιο, από 11 μέχρι 13 στο 30ο Κλιμάκιο, από 13 μέχρι 15 στο 29ο Κλιμάκιο, από 15 μέχρι 16 στο 28ο Κλιμάκιο, από 16 μέχρι 17 στο 27ο Κλιμάκιο, από 17 μέχρι 18 στο 26ο Κλιμάκιο, από 18 μέχρι 19 στο 25ο Κλιμάκιο, από 19 μέχρι 20 στο 24ο Κλιμάκιο, από 20 μέχρι 21 στο 23ο Κλιμάκιο, από 21 μέχρι 23 στο 22ο Κλιμάκιο, από 23 και άνω στο 21ο Κλιμάκιο.

 

2. Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών της Κατηγορίας Β':

 

Α. Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι. Μέχρι 36 έτη υπηρεσίας στο 2ο Κλιμάκιο, από 36 και άνω στο 1ο Κλιμάκιο.

 

Β. Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι. Μέχρι 27 έτη στο 7ο Κλιμάκιο, από 27 μέχρι 28 στο 6ο Κλιμάκιο, από 28 μέχρι 29 στο 5ο Κλιμάκιο, από 29 μέχρι 30 στο 4ο Κλιμάκιο, από 30 μέχρι 31 στο 3ο Κλιμάκιο και με 31 και άνω στο 2ο Κλιμάκιο.

 

Γ. Ταγματάρχης και αντίστοιχοι. Μέχρι 25 έτη στο 9ο Κλιμάκιο, από 25 μέχρι 27 στο 8ο Κλιμάκιο, από 27 μέχρι 28 στο 7ο Κλιμάκιο, από 28 μέχρι 29 στο 6ο Κλιμάκιο, από 29 μέχρι 31 στο 5ο Κλιμάκιο, από 31 μέχρι τριάντα τέσσερα (34) στο 4ο Κλιμάκιο και με τριάντα τέσσερα (34) και άνω στο 3ο Κλιμάκιο.

 

Δ. Λοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι 21 έτη στο 13ο Κλιμάκιο, από 21 μέχρι 22 στο 12ο Κλιμάκιο, από 22 μέχρι 23 στο 11ο Κλιμάκιο, από 23 μέχρι 25 στο 10ο Κλιμάκιο, από 25 μέχρι 27 στο 9ο Κλιμάκιο, από 27 μέχρι 28 στο 8ο Κλιμάκιο, από 28 μέχρι 29 στο 7ο Κλιμάκιο, από 29 μέχρι 31 στο 6ο Κλιμάκιο, από 31 μέχρι 32 στο 5ο Κλιμάκιο και με 32 και άνω στο 4ο Κλιμάκιο.

 

Ε. Υπολοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι 17 έτη υπηρεσίας στο 17ο Κλιμάκιο, από 17 μέχρι 18 στο 16ο Κλιμάκιο, από 18 μέχρι 19 στο 15ο Κλιμάκιο, από 19 μέχρι 21 στο 14ο Κλιμάκιο, από 21 μέχρι 22 στο 13ο Κλιμάκιο, από 22 μέχρι 23 στο 12ο Κλιμάκιο, από 23 μέχρι 25 στο 11ο Κλιμάκιο, από 25 μέχρι 27 στο 10ο Κλιμάκιο, από 27 μέχρι 28 στο 9ο Κλιμάκιο, από 28 μέχρι 29 στο 8ο Κλιμάκιο, από 29 μέχρι 31 στο 7ο Κλιμάκιο, από 31 μέχρι 32 στο 6ο Κλιμάκιο και από 32 και άνω στο 5ο Κλιμάκιο.

 

ΣΤ. Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι 14 έτη υπηρεσίας στο 20ο Κλιμάκιο, από 14 μέχρι 15 στο 19ο Κλιμάκιο, από 15 μέχρι 17 στο 18ο Κλιμάκιο, από 17 μέχρι 18 στο 17ο Κλιμάκιο, από 18 μέχρι 19 στο 16ο Κλιμάκιο, από 19 μέχρι 21 στο 15ο Κλιμάκιο, από 21 μέχρι 22 στο 14ο Κλιμάκιο, από 22 μέχρι 23 στο 13ο Κλιμάκιο, από 23 μέχρι 25 στο 12ο Κλιμάκιο, από 25 μέχρι 27 στο 11ο Κλιμάκιο, από 27 μέχρι 28 στο 10ο Κλιμάκιο, από 28 μέχρι 29 στο 9ο Κλιμάκιο, από 29 μέχρι 31 στο 8ο Κλιμάκιο, από 31 μέχρι 32 στο 7ο Κλιμάκιο και από 32 και άνω στο 6ο Κλιμάκιο.

 

Ζ. Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι. Μέχρι 10 έτη υπηρεσίας στο 24ο Κλιμάκιο, από 10 μέχρι 11 στο 23ο Κλιμάκιο, από 11 μέχρι 12 στο 22ο Κλιμάκιο, από 12 μέχρι 14 στο 21ο Κλιμάκιο, από 14 μέχρι 15 στο 20ο Κλιμάκιο, από 15 μέχρι 17 στο 19ο Κλιμάκιο, από 17 μέχρι 18 στο 18ο Κλιμάκιο, από 18 μέχρι 19 στο 17ο Κλιμάκιο, από 19 μέχρι 21 στο 16ο Κλιμάκιο, από 21 μέχρι 22 στο 15ο Κλιμάκιο, από 22 μέχρι 23 στο 14ο Κλιμάκιο, από 23 μέχρι 25 στο 13ο Κλιμάκιο, από 25 μέχρι 27 στο 12ο Κλιμάκιο, από 27 μέχρι 28 στο 11ο Κλιμάκιο, από 28 μέχρι 29 στο 10ο Κλιμάκιο, από 29 μέχρι 31 στο 9ο Κλιμάκιο, από 31 μέχρι 32 στο 8ο Κλιμάκιο και από 32 και άνω στο 7ο Κλιμάκιο.

 

Η. Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι. Μέχρι 5 έτη υπηρεσίας στο 27ο Κλιμάκιο, από 5 μέχρι 7 στο 26ο Κλιμάκιο, από 7 μέχρι 9 στο 25ο Κλιμάκιο, από 9 μέχρι 11 στο 24ο Κλιμάκιο, από 11 μέχρι 12 στο 23ο Κλιμάκιο, από 12 μέχρι 14 στο 22ο Κλιμάκιο, από 14 μέχρι 15 στο 21ο Κλιμάκιο, από 15 μέχρι 17 στο 20ο Κλιμάκιο, από 17 μέχρι 18 στο 19ο Κλιμάκιο, από 18 μέχρι 19 στο 18ο Κλιμάκιο, από 19 μέχρι 21 στο 17ο Κλιμάκιο, από 21 μέχρι 22 στο 16ο Κλιμάκιο, από 22 μέχρι 23 στο 15ο Κλιμάκιο, από 23 μέχρι 25 στο 14ο Κλιμάκιο, από 25 μέχρι 27 στο 13ο Κλιμάκιο, από 27 μέχρι 28 στο 12ο Κλιμάκιο, από 28 μέχρι 29 στο 11ο Κλιμάκιο και από 29 και άνω στο 10ο Κλιμάκιο.

 

Θ. Επιλοχίας και αντίστοιχοι. Μέχρι 5 έτη υπηρεσίας στο 27ο Κλιμάκιο, από 5 μέχρι 7 στο 26ο Κλιμάκιο, από 7 μέχρι 9 στο 25ο Κλιμάκιο, από 9 μέχρι 12 στο 24ο Κλιμάκιο, από 12 μέχρι 14 στο 23ο Κλιμάκιο, από 14 μέχρι 15 στο 22ο Κλιμάκιο, από 15 μέχρι 17 στο 21ο Κλιμάκιο και από 17 και άνω στο 20ο Κλιμάκιο.

 

Ι. Λοχίας και αντίστοιχοι. Μέχρι 5 έτη υπηρεσίας στο 28ο Κλιμάκιο, από 5 μέχρι 10 στο 27ο Κλιμάκιο, από 10 μέχρι 11 στο 26ο Κλιμάκιο, από 11 μέχρι 12 στο 25ο Κλιμάκιο, από 12 μέχρι 14 στο 24ο Κλιμάκιο και από 14 και άνω στο 23ο Κλιμάκιο.

 

3. Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών της Κατηγορίας Γ':

 

Α. Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι. Μέχρι 15 έτη υπηρεσίας στο 14ο Κλιμάκιο, από 15 μέχρι 16 στο 13ο Κλιμάκιο, από 16 μέχρι 17 στο 12ο Κλιμάκιο, από 17 μέχρι 19 στο 11ο Κλιμάκιο, από 19 μέχρι 20 στο 10ο Κλιμάκιο, από 20 μέχρι 21 στο 9ο Κλιμάκιο, από 21 μέχρι 23 στο 8ο Κλιμάκιο, από 23 μέχρι 25 στο 7ο Κλιμάκιο, από 25 μέχρι 27 στο 6ο Κλιμάκιο, από 27 μέχρι 29 στο 5ο Κλιμάκιο, από 29 μέχρι 31 στο 4ο Κλιμάκιο, από 31 μέχρι 36 στο 3ο Κλιμάκιο, από 36 μέχρι τριάντα εννέα (39) στο 2ο Κλιμάκιο και από τριάντα εννέα (39) και άνω στο 1ο Κλιμάκιο.

 

Β. Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι. Μέχρι 13 έτη υπηρεσίας στο 16ο Κλιμάκιο, από 13 μέχρι 15 στο 15ο Κλιμάκιο, από 15 μέχρι 16 στο 14ο Κλιμάκιο, από 16 μέχρι 17 στο 13ο Κλιμάκιο, από 17 μέχρι 19 στο 12ο Κλιμάκιο, από 19 μέχρι 20 στο 11ο Κλιμάκιο, από 20 μέχρι 21 στο 10ο Κλιμάκιο, από 21 μέχρι 23 στο 9ο Κλιμάκιο, από 23 μέχρι 25 στο 8ο Κλιμάκιο, από 25 μέχρι 27 στο 7ο Κλιμάκιο, από 27 μέχρι 29 στο 6ο Κλιμάκιο, από 29 μέχρι 31 στο 5ο Κλιμάκιο, από 31 μέχρι 36 στο 4ο Κλιμάκιο και από 36 και άνω στο 3ο Κλιμάκιο.

 

Γ. Επιλοχίας και αντίστοιχοι. Μέχρι 13 έτη υπηρεσίας στο 178ο Κλιμάκιο, από 13 μέχρι 15 στο 16ο Κλιμάκιο, από 15 μέχρι 16 στο 15ο Κλιμάκιο, από 16 μέχρι 17 στο 14ο Κλιμάκιο, από 17 μέχρι 19 στο 13ο Κλιμάκιο, από 19 μέχρι 20 στο 12ο Κλιμάκιο, από 20 μέχρι 21 στο 11ο Κλιμάκιο, από 21 μέχρι 23 στο 10ο Κλιμάκιο, από 23 μέχρι 25 στο 9ο Κλιμάκιο, από 25 μέχρι 27 στο 8ο Κλιμάκιο, από 27 μέχρι 29 στο 7ο Κλιμάκιο, από 29 μέχρι 31 στο 6ο Κλιμάκιο και από 31 και άνω στο 5ο Κλιμάκιο.

 

Δ. Λοχίας και αντίστοιχοι. Μέχρι 13 έτη υπηρεσίας στο 18ο Κλιμάκιο, από 13 μέχρι 15 στο 17ο Κλιμάκιο, από 15 μέχρι 16 στο 16ο Κλιμάκιο, από 16 μέχρι 17 στο 15ο Κλιμάκιο, από 17 μέχρι 19 στο 14ο Κλιμάκιο, από 19 μέχρι 20 στο 13ο Κλιμάκιο, από 20 μέχρι 21 στο 12ο Κλιμάκιο, από 21 μέχρι 23 στο 11ο Κλιμάκιο, από 23 μέχρι 25 στο 10ο Κλιμάκιο και από 25 και άνω στο 9ο Κλιμάκιο.

 

Ε. Δεκανέας και αντίστοιχοι. Μέχρι 3 έτη υπηρεσίας στο 21ο Κλιμάκιο, από 3 μέχρι 5 στο 20ο Κλιμάκιο, από 5 μέχρι 13 στο 19ο Κλιμάκιο και από 13 και άνω στο 18ο Κλιμάκιο.

 

Στ. Μόνιμος Στρατιώτης και Αστυφύλακας που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Μέχρι 3 έτη υπηρεσίας στο 22ο Κλιμάκιο, από 3 μέχρι 5 στο 21ο Κλιμάκιο και από 5 και άνω στο 20ο Κλιμάκιο.

 

4. Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών της Κατηγορίας Δ':

 

Ειδικοί Φρουροί - Συνοριακοί Φύλακες. Μέχρι 1 έτος υπηρεσίας στο 18ο Κλιμάκιο, από 1 μέχρι 3 στο 17ο Κλιμάκιο, από 3 μέχρι 5 στο 16ο Κλιμάκιο, από 5 μέχρι 7 στο 15ο Κλιμάκιο, από 7 μέχρι 9 υπηρεσίας στο 14ο Κλιμάκιο, από 9 μέχρι 11 στο 13ο Κλιμάκιο, από 11 μέχρι 13 στο 12ο Κλιμάκιο, από 13 μέχρι 15 στο 11ο Κλιμάκιο, από 15 μέχρι 17 στο 10ο Κλιμάκιο, από 17 μέχρι 19 στο 9ο Κλιμάκιο, από 19 μέχρι 21 στο 8ο Κλιμάκιο, από 21 μέχρι 23 στο 7ο Κλιμάκιο, από 23 μέχρι 25 στο 6ο Κλιμάκιο, από 25 μέχρι 27 στο 5ο Κλιμάκιο, από 27 μέχρι 29 στο 4ο Κλιμάκιο, από 29 μέχρι 31 στο 3ο Κλιμάκιο, από 31 μέχρι 33 στο 2ο Κλιμάκιο και από 33 και άνω στο 1ο Κλιμάκιο.

 

5. α. Οι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί (Δ.Ε.Α.) λαμβάνουν το 53% του μισθολογικού κλιμακίου 25 της Α' Κατηγορίας.

 

β. Οι Ανθυπολοχαγοί εκ Δ.Ε.Α. λαμβάνουν το 71% του μισθολογικού κλιμακίου 25 της Α' Κατηγορίας.

 

6. Μισθολογική κατάταξη μαθητών των Σχολών:

 

α. Ενόπλων Δυνάμεων:

 

α)α. Μαθητές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων λαμβάνουν το 10% του μισθολογικού κλιμακίου 25 της Α' Κατηγορίας.

α)β. Μαθητές Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών λαμβάνουν το 8% του μισθολογικού κλιμακίου 17 της Β' Κατηγορίας.

 

β. Σωμάτων Ασφαλείας:

 

α)α. Δόκιμος Αστυφύλακας και αντίστοιχοι λαμβάνουν το 33% του μισθολογικού κλιμακίου 28 της Β' Κατηγορίας κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης και το 35% του μισθολογικού κλιμακίου 28 της Β' Κατηγορίας κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης.

 

β)β. Δόκιμος Υπαστυνόμος και αντίστοιχοι λαμβάνουν το 54% του μισθολογικού κλιμακίου 35 της Α' Κατηγορίας κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης, το 56% του μισθολογικού κλιμακίου 35 της Α' κατηγορίας κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης και το 58% του μισθολογικού κλιμακίου 35 της Α' Κατηγορίας κατά το τέταρτο έτος φοίτησης.

 

γ. Μαθητές που προέρχονται από τα Σώματα Ασφαλείας συνεχίζουν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών που αντιστοιχεί στον κατεχόμενο βαθμό.

 

7. Οι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (μέχρι τριών ετών) λαμβάνουν το μισθολογικό κλιμάκιο 19 της Γ' Κατηγορίας.

 

8. Οι έφεδροι υψηλής ετοιμότητας (ΕΦΥΕΣ) κατά την περίοδο που καλούνται υπό τα όπλα λαμβάνουν τις αποδοχές ίσες με αυτές ομοιόβαθμου επαγγελματία στρατιωτικού, πλην αυτών που κατατάσσονται στους βαθμούς του στρατιώτη και δεκανέα, οι οποίοι λαμβάνουν αποδοχές λοχία της Γ' Κατηγορίας. Για την κατάταξη των εν λόγω εφέδρων σε μισθολογικό κλιμάκιο λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά και μόνο ο χρόνος πραγματικής παρασχεθείσας υπηρεσίας υπό τα όπλα με την ως άνω ιδιότητα.

 

9. Για τη μισθολογική εξέλιξη των στελεχών από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο.

 

Η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξέλιξη των στελεχών γίνεται με πράξη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη αναγνωρίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), ο χρόνος φοίτησης στις στρατιωτικές σχολές ή στις αντίστοιχες σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και ο χρόνος απόκτησης ιατρικής ειδικότητας, εφόσον η ειδικότητα αυτή αποτελεί τυπικό προσόν κατάταξης. Δεν αναγνωρίζεται σε καμία περίπτωση ο χρόνος στρατιωτικής θητείας.

 

Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.