Νόμος 4472/17 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Τροποποιήσεις στην Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του νόμου 4172/2013


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 43Α του νόμου 4172/2013 (Α' 167) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των 30.000 € των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 43Α του νόμου 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα της παραγράφου 1 υπολογίζεται με την ακόλουθη κλίμακα:

 

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης

Εισόδημα από (ευρώ)

Εισόδημα έως (ευρώ)

Συντελεστής

0

30.000

0%

30.000,01

40.000

2%

40.000,01

65.000

5%

65.000,01

220.000

9%

> 220.000,01

 

10%

}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο δωδέκατο του νόμου 4618/2019 (ΦΕΚ 89/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.