Νόμος 4472/17 - Άρθρο 148

Άρθρο 148: Βασικός μισθός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του μισθολογικό κλιμάκιο 1 της κατηγορίας του Αρχιμουσικού - Εξάρχοντα ορίζεται στο ποσό των χιλίων εξακοσίων ενενήντα οκτώ (1.698) ευρώ. Ο βασικός μισθός των λοιπών μισθολογικών κλιμακίων μέχρι και το μισθολογικό κλιμάκιο 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο μισθολογικό κλιμάκιο του ποσού των πενήντα δύο ευρώ (52 €).

 

2.Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών κατηγοριών διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου μισθολογικού κλιμακίου του Αρχιμουσικού - Εξάρχοντα, ως εξής:

 

α. Κορυφαίος Α' 98 %

β. Κορυφαίος Β' 95 %

γ. Μουσικός 85 %.

 

Όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.