Νόμος 4472/17 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών της εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών αποτελούν όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που έχουν αναφορά στον τομέα της υγείας, με την επιφύλαξη του άρθρου 41 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) και ό,τι κρίνεται κατά περίπτωση απαραίτητο και καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

2. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) η φράση Επιτροπή Προμηθειών Υγείας αντικαθίστανται με τη φράση Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.