Νόμος 4472/17 - Άρθρο 51

Άρθρο 51


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 31 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Οι Ειδικές Υπηρεσίες του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014), του άρθρου 76 του νόμου [Ν] 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/2016) και η Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε. εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Μέρους Δ' του παρόντος νόμου.

 

Η παρούσα διάταξη ισχύει από 27-02-2016.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.