Νόμος 4472/17 - Άρθρο 58a

Άρθρο 58Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 10 του άρθρου 1 του νόμου 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α/1996) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Από τον Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση επιχορηγούνται το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, καθώς και ινστιτούτα και εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν με τη συμμετοχή της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Για τους ανωτέρω φορείς, εκτός του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, η επιχορήγηση από τον Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστού 15% επί του συνόλου των ετήσιων εισφορών που εισπράττονται από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης για λογαριασμό του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση, ανεξαρτήτως του βαθμού απόδοσης αυτών στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού η επιχορήγηση ανέρχεται στο 8% επί του εισπραττόμενου από τους λοιπούς φορείς ποσοστού, κατά τα ανωτέρω.

 

Με σκοπό την ολοσχερή εξόφληση εκτάκτων ενισχύσεων που χορηγήθηκαν κατόπιν υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου 2639/1998 (ΦΕΚ 295/Α/1998), σε φορείς της παρούσας παραγράφου, από την επιχορήγησή τους παρακρατείται κατ' έτος ποσό ίσο με το 15% της συνολικής ετήσιας επιχορήγησης που αυτοί λαμβάνουν κατά περίπτωση. Το υπόλοιπο δικαιούμενο ποσό της ετήσιας επιχορήγησης του έτους 2016 αφαιρείται από το συνολικό ποσό οφειλής του κάθε φορέα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.