Νόμος 4472/17 - Άρθρο 92

Άρθρο 92: Κατανομή μέρους εσόδων Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 90 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Συγκεκριμένα, σε ετήσια βάση:

 

α) κατ' ανώτατο όριο 4.000.000 €, διανέμεται στο προσωπικό του Οργανισμού, ανάλογα με τη θέση, το βαθμό του, καθώς και το βαθμό συμμετοχής του τόσο κατά το στάδιο του σχεδιασμού των νέων μεθοδολογιών ελέγχου όσο και κατά το στάδιο διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων,

 

β) κατ' ανώτατο όριο 2.000.000 €, αξιοποιείται για την προαγωγή προγραμμάτων ενημέρωσης προς τους ασφαλισμένους του Οργανισμού, αναφορικά με τους σκοπούς και τους στόχους του σε δεδομένη χρονική περίοδο,

 

γ) κατ' ανώτατο όριο 4.000.000 €, χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη των υποδομών του Οργανισμού τόσο σε νέες τεχνολογίες, που σχετίζονται με τον έλεγχο και τον εξορθολογισμό των δαπανών, καθώς και με την ανάπτυξη συστημάτων δημιουργίας νέων πηγών εσόδων, όσο και σε κτιριακές εγκαταστάσεις,

 

δ) κατ' ανώτατο όριο ποσοστό 40% καλύπτει υποχρεώσεις του Οργανισμού προς την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών και

 

ε) κατ' ανώτατο όριο ποσοστό 10% καλύπτει λοιπές υποχρεώσεις του Οργανισμού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.