Νόμος 4472/17 - Άρθρο 95

Άρθρο 95: Τιμολόγηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Τα δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφια της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 108 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από 01-06-2017. Σε ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά άπαξ ετησίως, δηλώνονται οι τρεις χαμηλότερες τιμές αγοράς του συγκεκριμένου είδους (αναλώσιμο υγειονομικό υλικό ή διατροφικό σκεύασμα ή είδη πρόσθετης περίθαλψης, εξαιρουμένων των τεχνητών μελών και θεραπευτικών μέσων), με τις οποίες αυτό (με τη συγκεκριμένη περιεκτικότητα και συσκευασία) κοστολογείται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η τιμή αποζημίωσης του προϊόντος προσδιορίζεται κατ' ανώτατο όριο από το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών αγοράς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τα λοιπά ισχύει η παράγραφος 7 του άρθρου 34 του νόμου 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2015). Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η δήλωση των προηγούμενων εδαφίων ο Οργανισμός απέχει από τον καθορισμό και την καταβολή αποζημίωσης για το οικείο προϊόν, ενώ παράλληλα δύναται να προμηθευτεί προϊόντα μιας κατηγορίας με διαγωνιστική διαδικασία και να τα διαθέσει από τα φαρμακεία του.}

 

β. Μετά το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 108 του νόμου 4461/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από 01-06-2017.}

 

2. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 108 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 01-01-2017 έως 30-04-2017 και αφορούν είδη που χορηγήθηκαν σε ασφαλισμένους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας από παρόχους που σύναψαν σύμβαση με τον Οργανισμό έως 30-04-2017, θεωρούνται νόμιμες και εκκαθαρίζονται.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.