Νόμος 4472/17 - Άρθρο 97

Άρθρο 97: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

 

α. το άρθρο 10 και οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 17 του προεδρικού διατάγματος 84/2001 (ΦΕΚ 70/Α/2001),

β. το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 και οι παράγραφοι 2 και 5 του άρθρου 35 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011),

γ. η υπουργική απόφαση υπ' αριθμόν οίκοθεν ΔΥΓ3/ΓΠ70519/2014 (ΦΕΚ 2243/Β/2014),

δ. το άρθρο 13 της υπουργικής απόφασης υπ' αριθμόν οίκοθεν 3457/2014 (ΦΕΚ 64/Β/2014),

ε. η παράγραφος 5 του άρθρου 2, το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο και όγδοο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2 και το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 7 της υπ' αριθμόν οίκοθεν ΔΥΓ3(α)/104744/2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2912/Β/2012).

στ. Το άρθρο 45 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

 

2. Από την 01-01-2017 καταργείται η παράγραφος 8 της υποπαραγράφου ΣΤ1 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (Α'85).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.