Νόμος 4474/17 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Τροποποίηση του άρθρου 192 του νόμου 4389/2016


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 192 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Για τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, ως προς την άσκηση των καθηκόντων τους, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος νόμου: α) για την οριοθέτηση και τον περιορισμό της ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, β) για τη διαδικασία που τηρείται ως προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση μήνυσης, έγκλησης, καταγγελίας ή αναφοράς για πράξεις ή παραλείψεις τους, καθώς και γ) για όλα εν γένει τα θέματα που διαλαμβάνουν οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Το τεκμήριο συμφωνίας προς το σκοπό της Εταιρείας, που τίθεται με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, ισχύει και ως προς τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου, εφόσον λαμβάνονται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στο πλαίσιο των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των Κανονισμών που έχουν εγκριθεί από αυτή.

 

Κατά τα λοιπά, οι γενικές διατάξεις για την οφειλόμενη επιμέλεια και την έκταση της ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας έναντι της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως και για τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.