Νόμος 4513/18 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Ενώσεις- Ομοσπονδία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πέντε (5) τουλάχιστον Ενεργειακές Κοινότητες που έχουν την έδρα τους στην ίδια Περιφέρεια μπορούν να συστήσουν ένωση ενεργειακών συνεταιρισμών με σκοπό το συντονισμό και την προώθηση των δραστηριοτήτων τους. Η Γενική Συνέλευση της ένωσης ενεργειακών συνεταιρισμών απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των Ενεργειακών Κοινοτήτων που μετέχουν στην ένωση. Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται από τις γενικές συνελεύσεις των Ενεργειακών Κοινοτήτων σε αναλογία 1 στα 5 μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας Αν το υπόλοιπο της διαίρεσης του αριθμού των μελών υπερβαίνει τον αριθμό 2, η Ενεργειακή Κοινότητα εκλέγει έναν ακόμη αντιπρόσωπο. Ενεργειακές Κοινότητες με λιγότερα από 5 μέλη εκλέγει έναν αντιπρόσωπο. Ενεργειακές Κοινότητες με περισσότερα από 50 μέλη εκλέγει δέκα αντιπροσώπους.

 

2. Οι ενώσεις ενεργειακών συνεταιρισμών όλης της χώρας μπορούν να συστήσουν την Ομοσπονδία των Ενεργειακών Συνεταιρισμών της Ελλάδας για το συντονισμό και τη γενικότερη εκπροσώπηση του ενεργειακού συνεταιριστικού κινήματος της χώρας. Στη γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας των Ενεργειακών Συνεταιρισμών της Ελλάδας συμμετέχουν όλες οι ενώσεις ενεργειακών συνεταιρισμών με δύο αντιπροσώπους η καθεμία. Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται από τις γενικές συνελεύσεις των ενώσεων.

 

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1667/1986.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.