Νόμος 4530/18 - Άρθρο 98

Άρθρο 98


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Το παρόν εφαρμόζεται και στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που συνάπτουν ή έχουν συνάψει προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 100 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για έργα διαχείρισης αποβλήτων που υλοποιούνται μέσω συμβάσεων σύμπραξης του νόμου 3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α/2005).}

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.