Νόμος 4549/18 - Άρθρο 41

Άρθρο 41: Τροποποίηση του άρθρου 36 του νόμου 4067/2012


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 55 του νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017) και το άρθρο 400 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018), προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Ειδικά για το έτος 2019 η πίστωση του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται μέχρι το ποσό των 59.000.000 € και για το έτος 2020 μέχρι το ποσό των 68.000.000 €. Για το έτος 2018 δεν χορηγείται πίστωση.}

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.