Νόμος 4599/19 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Τροποποίηση του άρθρου 119 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του νόμου 4001/2011, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016) οι λέξεις 7 ετών αντικαθίστανται με τις λέξεις 9 ετών.

 

2. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 1 μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος το προσωπικό της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχει διατεθεί στη ΔΑΠΕΕΠ (πρώην ΛΑΓΗΕ) μπορεί να δηλώσει εγγράφως ότι, δεν συμφωνεί με την παράταση της διάθεσής του και να επανέλθει στην Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.