Νόμος 4599/19 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου έκτου του νόμου 4432/2016 (ΦΕΚ 212/Α/2016) η ημερομηνία 31-10-2018 αντικαθίσταται με την ημερομηνία 31-05-2019. Οι γενόμενες πληρωμές δαπανών από την 01-02-2019 έως 31-05-2019 είναι νόμιμες.

 

β) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 66 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014) οι λέξεις έτους 2018 αντικαθίστανται από τις λέξεις έτους 2019.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 82 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019).

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 43 του νόμου 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/2017), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται, για τα έτη 2016, 2017, 2018 και 2019, η χορηγούμενη αποζημίωση για την προμήθεια στολής στους διασώστες, πληρώματα ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου έβδομου της από 27-06-2019 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 106/Α/2019).

 

3. Τα ποσά των υπερωριών του άρθρου 12 του νόμου 4316/2014 νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας Άγιος Παντελεήμων μηνός Δεκεμβρίου 2018, που δεν εντάχθηκαν στον αντίστοιχο προϋπολογισμό, δύναται να εγγραφούν στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, καθ' υπέρβαση των εγκεκριμένων πιστώσεων του έτους 2019. Τα ποσά αυτά πληρώνονται στους δικαιούχους από τα ταμειακά διαθέσιμα του νοσοκομείου και συγκεκριμένα από τα ποσά που χορηγήθηκαν με την υπ' αριθμόν Β1Α/93627/2018 απόφαση του Υπουργού Υγείας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.