Νόμος 4599/19 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Επικουρικό προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών παροχής υγείας στις Ένοπλες Δυνάμεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το επικουρικό προσωπικό που υπηρετεί στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία κατά τις 31-12-2018 συνεχίζει να απασχολείται μέχρι την ολοκλήρωση της πρόσληψης επικουρικού προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο τρίτο του νόμου 4211/2013 (ΦΕΚ 256/Α/2013), και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν από τις 31-05-2019. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει αναδρομικά από την 01-01-2019.

 

2. Η παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του προεδρικού διατάγματος 164/2004 (ΦΕΚ 134/Α/2004) και δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας δυνάμει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.