Νόμος 4599/19 - Άρθρο 46

Άρθρο 46


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. To άρθρο 4 του νόμου [Ν] 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999) Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας τροποποιείται ως εξής:

 

α. Στην παράγραφο 4 μετά το εδάφιο Π-35 Πρατήριο Καυσίμων προστίθεται εδάφιο Π-35Α Θέση/Σημείο επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

 

β. Στην αρχή της παραγράφου 5 η φράση Οι πρόσθετες πινακίδες (Πρ-1 μέχρι Πρ- 18Β) αντικαθίσταται με τη φράση Οι πρόσθετες πινακίδες (Πρ-1 μέχρι Πρ- 19Β).

 

γ. Στο τέλος της παραγράφου 5 μετά το εδάφιο Πρ-18Β Εξαιρούνται μόνο τα ταξί, προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Πρ-19Α Ηλεκτροκίνητα Οχήματα.

 

Στην περίπτωση που η πινακίδα χρησιμοποιείται για τη στάση/στάθμευση, αυτή ισχύει μόνο για τη διάρκεια επαναφόρτισης του οχήματος.

 

Πρ-19Β Εξαιρούνται τα Ηλεκτροκίνητα Οχήματα.

 

Στην περίπτωση που η πινακίδα χρησιμοποιείται για τη στάση/στάθμευση, αυτή ισχύει μόνο για τη διάρκεια επαναφόρτισης του οχήματος.}

 

2. Ο Πίνακας Σχεδίων πινακίδων σήμανσης οδών που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999) Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και συνοδεύει αυτόν, τροποποιείται ως εξής:

 

α. Στο κεφάλαιο III. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ (ΙΙ), μετά την πινακίδα (ΙΙ-35), προστίθεται η πινακίδα:

 

{

n.4599.19.2

(Π-35)α) Θέση/Σημείο Επαναφόρτισης Ηλεκτροκίνητου Οχήματος}

 

β. Στο τέλος του κεφαλαίου IV. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ (Πρ), προστίθενται οι πινακίδες ως εξής:

 

{

 

n.4599.19.3

(Πρ-19)α) Ηλεκτροκίνητα Οχήματα

 

n.4599.19.4

Πρ- 19)β) Εξαιρούνται τα Ηλεκτροκίνητα Οχήματα}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.