Νόμος 4602/19 - Άρθρο 78

Άρθρο 78: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 57 του νόμου 998/1979 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. Επιτρέπεται η επέμβαση σε δάση, δασικές εκτάσεις και σε εκτάσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 για την εγκατάσταση κέντρων περίθαλψης και φιλοξενίας ειδών της άγριας πανίδας, καθώς και των συνοδών αυτών εγκαταστάσεων. Ως προς τους δικαιούχους της επέμβασης και τις εν γένει προϋποθέσεις της εγκατάστασης εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην 336107/2000 (ΦΕΚ 223/Β/2000) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.}

 

2. Υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εγκαταστάσεις κέντρων φιλοξενίας και περίθαλψης ειδών της άγριας πανίδας, καθώς και οι συνοδές αυτών εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν σε δάση, δασικές εκτάσεις και εκτάσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, από φορείς του άρθρου 3 της 336107/2000 (ΦΕΚ 223/Β/2000) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας, οφείλουν να λάβουν, μέσα σε δύο έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας, την έγκριση της παραγράφου 9 του άρθρου 57 του νόμου 998/1979.

 

3. Η προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του νόμου 998/1979 παρατείνεται μέχρι τις 08-08-2020.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.